host3nter

کتاب به زبان پارسی: مرجع کامل ASP.NET MVC 5.2

با تشکر فراوان از استقبال بی نظیر و محبت فراوان دوستان نسبت به بنده و ...

موضوع کتاب به زبان پارسی: مرجع کامل ASP.NET MVC 5.2,.

برنامه نویس, برنامه نویسی, معرفی محصولات نرم افزاری

تاريخ ارسال:2014/09/02

هاست سنتر با تشکر فراوان از استقبال بی نظیر و محبت فراوان دوستان نسبت به بنده و این کتاب در نسخه ی قبلی (ASP.NET MVC 4.0)، در ویرایش جدید سعی شده است که تمامی انتقادات و پیشنهادات دوستان لحاظ شود. در این نسخه، تمامی مطالب و تصاویر با توجه به Visual Studio 2013 بازنویسی و بسیاری مطالب جدید تا کوچکترین امکانات اضافه شده به ASP.NET MVC تا نسخه ی 5.2 که در حال حاضر آخرین نسخه از ASP.NET MVC است پوشش داده شده است. امید که مورد رضایت دوستان قرار بگیرد. =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= نام کتاب: مرجع کامل ASP.NET MVC 5.2 ترجمه و تالیف: بهروز راد ناشر: پندار پارس نوبت چاپ: اول، شهریور 1393 تعداد صفحات: 720 قیمت: 37800 تومان مطالعه ی قسمتی از کتاب... در این کتاب می خوانید: بخش نخست: معرفی ASP.NET MVC فصل 1: ایده ی اصلی تاریخچه‌ی مختصری از توسعه‌ی برنامه‌های مبتنی بر وب ASP.NET Web Formsمشکلات ASP.NET Web Forms چیست؟ جایگاه توسعه‌ی وب در زمان حال استانداردهای وب و RESTAgile و توسعه‌ی تست محورRuby on RailsSinatraNode.js مزایای اصلی ASP.NET MVC معماری MVCتوسعه پذیریکنترل کامل بر HTML و HTTPتست پذیریسیستم مسیریابی قدرمندساخته شده بر مبنای بهترین قسمت‌های ASP.NETAPI پیشرفتهASP.NET MVC، متن باز استعدم وابستگی الزامی به فایل‌های فیزیکی موجود در سیستمامکان مدیریت بهتر قسمت‌های مختلف سایت در پوشه‌های جداگانهکنترل بهتر بر روی اعتبارسنجی اطلاعات دریافتیامکان استفاده از فرم‌های و Viewهای Razor بجای موتور وب فرم‌هاامکان تعریف بیش از یک فرم در صفحهامکان Refactoring بهتر کدهای تکراری در ASP.NET MVC به کمک مفهوم فیلترها چه کسی باید از ASP.NET MVC استفاده کند؟ مقایسه با ASP.NET Web Formsمهاجرت از ASP.NET Web Forms به ASP.NET MVCمقایسه با Ruby on Railsمقایسه با MonoRail نتیجه گیری فصل 2: آمادگی برای شروع آماده سازی سیستم توسعه نصب Visual Studio 2013نصب ASP.NET MVC 5نصب ابزارهای اختیاریکدهای ASP.NET MVCIIS ExpressSQL Server Management Studio Express آماده سازی سرور نصب IISنصب ابزارهای اضافه منابع بیشتر برای یادگیری نتیجه گیری فصل 3: نخستین پروژه‌ی ASP.NET MVC ایجاد یک پروژه‌ی جدید ASP.NET MVC قالب Emptyقالب Web Formsقالب MVCقالب Web APIقالب Single Page Applicationقالب Facebookقالب Visual Studio 2012Bootstrap در پروژه های VS 2013پشتیبانی از چند فریمورک در پروژهروش های تصدیق هویت در قالب های پیش فرض گزینه ی No Authenticationگزینه ی Individual User Accountsگزینه ی Organizational Accountsگزینه ی Windows Authentication اضافه کردن نخستین کنترلرآشنایی با Routeهاپردازش در صفحات وب ایجاد یک Viewاضافه کردن خروجی پویا ایجاد یک پروژه‌ی ساده برای کار با داده‌ها آماده سازیطراحی مدل داده‌هاافزودن یک کلاس برای مدلارتباط بین متدهای اکشنایجاد یک متد اکشنایجاد یک View نوع دارایجاد ساختار Viewمدیریت فرم‌هااستفاده از Model Bindingنمایش Viewهای دیگرافزودن تعیین اعتبارمشخص کردن کنترل‌های نامعتبرایجاد ظاهر زیبااستفاده از NuGet برای نصب Bootstrapایجاد ظاهر زیبا برای Index Viewایجاد ظاهر زیبا برای RsvpForm Viewایجاد ظاهر زیبا برای Thanks Viewتکمیل پروژه نتیجه گیری فصل 4: معماری MVC تاریخچه‌ی MVC مفهوم الگوی MVC آشنایی با Domain Modelپیاده سازی معماری MVC در ASP.NETمقایسه‌ی MVC با الگوهای دیگرآشنایی با الگوی Smart UIآشنایی با معماری Model-Viewآشنایی با معماری سه لایه‌ی کلاسیکآشنایی با اَشکال مختلف الگوی MVCآشنایی با الگوی Model-View-Presenterآشنایی با الگوی Model-View-View Model متدولوژی Domain Driven Design مدل‌کردن یک Domainزبان یکپارچهAggregate و Simplificationایجاد Repositoryها ایجاد بخش‌های تفکیک شده استفاده از تزریق وابستگی (Dependency Injection)مثالی از تزریق وابستگی در ASP.NET MVCاستفاده از Dependency Injection Container شروعی برای آزمایش واحد خودکار آشنایی با Unit Testingاستفاده از TDD و منطق Red-Green-Refactorبه سوی آیین TDD بشتابید!آشنایی با Integration Testing نتیجه گیری فصل 5: قابلیت های کلیدی زبان قابلیت‌های کلیدی C#‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ‎ استفاده از Automatic Propertiesاستفاده از Object Initializer و Collection Initializerاستفاده از Extension Methodsاِعمال Extension Method به یک Interfaceایجاد Extension Methodها برای فیلترکردناستفاده از عبارت‌های لامبداشکل‌های دیگر عبارت‌های لامبدااستفاده از Type Inferenceاستفاده از Anonymous Typeاستفاده از LINQآشنایی با مفهوم کوئری های با تأخیر در LINQاستفاده‌ی دوباره از یک کوئری با تأخیرLINQ و اینترفیس IQueryable<T>استفاده از متدهای Asyncاستفاده از کلمات کلیدی async و await آشنایی با سینتکس موتور Razor ایجاد پروژهایجاد Modelایجاد کنترلرایجاد Viewتنظیم مسیر پیش فرضبررسی یک View ساده در Razorکار با شی‌ء Modelاستفاده از کد در Razorتعریف یک بلاک کد در Razorانتقال مقادیر به View با استفاده از شی‌ء ViewBagکار با قالب‌هاکار بدون قالب‌هاتفسیر خودکار عبارت "~/" توسط موتور Razorصفت های شرطی HTML در موتور Razor نتیجه گیری فصل 6: ابزارهای مهم برای ASP.NET MVC استفاده از Ninject ایجاد پروژهاضافه کردن Ninjectشروع کار با Ninjectایجاد زنجیره‌ای از وابستگی‌هاتعیین مقادیر خصیصه ها و پارامترهااستفاده از Self-Bindingبرگشت نوع مشتق شدهاستفاده از شرط در معرفی کلاس‌ها استفاده از Ninject در ASP.NET MVC آزمایش واحد با Visual Studio ایجاد پروژهایجاد آزمایش‌های واحداجرای آزمایش‌های واحد و مواجه شدن با خطاپیاده سازی قابلیت استفاده از Moq افزودن Moq به پروژهایجاد یک Mock با Moq!استفاده از قابلیت انتخاب متد توسط Moqتعیین مقدار برای پارامتر متدها توسط Moqبرگشت یک نتیجهآزمایش واحد با Moqتایید با Moq نتیجه گیری بخش دوم: بررسی کامل ASP.NET MVC فصل 7: نمای کلی پروژه های ASP.NET MVC کار با پروژه‌های ASP.NET MVC آشنایی با مفهوم قراردادها در ASP.NET MVCقوانین نام‌گذاری کلاس‌های کنترلرقوانین نام‌گذاری Viewهاقوانین نام‌گذاری برای قالب‌ها دیباگ پروژه‌های ASP.NET MVC ایجاد پروژهاجرای دیباگر Visual Studioتوقف دیباگر در Breakpointاستفاده از Breakpointهاتوقف دیباگر در زمان رخ دادن خطااستفاده از قابلیت Edit and Continueفعال‌سازی قابلیت Edit and Continueاصلاح پروژهEdit and Continueاستفاده از قابلیت اتصال مرورگردیباگ آزمایش‌های واحد استفاده از تزریق وابستگی در کل پروژه نتیجه گیری فصل 8: آدرس ها، مسیریابی و Areaها معرفی سیستم مسیریابی اسمبلی سیستم مسیریابی ایجاد پروژه‌ی مسیریابی آشنایی با URL Patterns ایجاد و معرفی یک Route ساده تعریف مقادیر پیش فرض ایجاد URL Patternهای ثابت حق تقدم Routeها تعریف متغیرهای Segment سفارشی استفاده از متغیرهای Segment سفارشی به عنوان پارامترهای یک متد اکشن تعریف متغیرهای Segment اختیاری تعریف مسیرهای با طول متغیر اولویت بندی کنترلرها به وسیله‌ی فضاهای نام ایجاد قید برای Routeها ایجاد قید با استفاده از عبارت‌های باقاعده ایجاد قید برای یک Route بر مبنای چند مقدار ایجاد قید برای یک Route با استفاده از متدهای HTTP استفاده از قیدهای نوع و مقدار تعریف یک قید سفارشی مسیریابی بر مبنای صفت مسیریابی قرارداد محور در مقایسه با مسیریابی بر مبنای صفتفعال سازی و استفاده از قابلیت مسیریابی بر مبنای صفت ایجاد Routeها با متغیرهای Segment ادغام قیدها استفاده از پیشوند برای مسیر رفتار Routeها با فایل‌های موجود بر روی فایل سیستم دور زدن سیستم مسیریابی ایجاد آدرس‌های خروجی چه کاری نباید انجام دهیم؟ تعریف دستی آدرس‌ها! آماده سازی پروژه ایجاد آدرس‌های خروجی در Viewها آشنایی با نحوه‌ی تطبیق Route برای ایجاد آدرس خروجی تعیین کنترلر ... هاست,دامین,سایت,وب,طراحی

کتاب, به, زبان, پارسی:, مرجع, کامل, ASPNET, MVC, 52

کتاب به زبان پارسی: مرجع کامل ASP.NET MVC 5.2

میزبانی وب ,هاست,فضای وب,ویندوز,لینوکس,دات نت,پی اچ پی,web hosting,windows host,linux host,asp.net,php,sql server,mysql میزبان پایتخت ارائه دهنده خدمات میزبانی وب، هاست و هاستینگ، میزبانی هاست، دامین، میزبانی نمایندگی، نمایندگی وب، سرور مجازی و سرور مجازی ابری می باشد.هاست,میزبانی وب,دامین,سرور مجازی,میزبان پایتخت,host,domain,vps,mizban paytakht,hosting,share hosting,میزبان وب,میزبانی هاست,هاستینگ

google