• برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام دوستان وقتی قصد اجرای یک شبیه ساز با (x86)system image : intel Atom را دارم برنامه پیغام زیر رو نمایش میده avd1.jpg درحالی که در system image : armeabi اینطور نیست و شبیه ساز اجرا میشه. کسی میدونه مشکل چیه؟ تو کل نت هم گشتم نتونستم حل کنم. اینم بگم که HAXM اینتل هم نصبه. عکس های ضمیمه avd1.jpg‏ (57.9 کیلوبایت)

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • با سلام خدمت اساتید کسی میتونه فایل زیر رو که کد شده ، رو قابل خواندن کنه ! فایل هم براتون پیوست کردم . منتظر جوابتون هستم var _0x1593= ["\x68\x69\x64\x65","\x64\x69\x76\x5B\x69\x64\x5E\x 3D\x22\x70\x72\x6F\x64\x75\x63\x74\x5F\x22\x5D","\ x64\x69\x76\x5B\x69\x64\x3D\x22\x6E\x75\x6D\x62\x6 5\x72\x5F\x74\x6F\x70\x75\x70\x22\x5D","\x64\x69\x 76\x5B\x69\x64\x3D\x22\x61\x6D\x6F\x75\x6E\x74\x5F \x74\x6F\x70\x75\x70\x22\x5D","\x76\x61\x6C","\x73 \x65\x6C\x65\x63\x74\x20\x6F\x70\x74\x69\x6F\x6E\x 3A\x73\x65\x6C\x65\x63\x74\x65\x64","\x73\x68\x6F\ x77","\x23\x77\x61\x69\x74\x69\x6E\x67","\x64\x69\ x76\x5B\x69\x64\x3D\x22\x70\x72\x6F\x64\x75\x63\x7 4\x5F","\x22\x5D\x3A\x76\x69\x73\x69\x62\x6C\x65", "\x22\x5D","\x63\x68\x61\x6E\x67\x65","\x73\x65\x6 C\x65\x63\x74\x23\x63\x61\x74\x65\x67\x6F\x72\x79" ,"\x74\x65\x78\x74","\x23\x70\x72\x69\x63\x65\x5F" ,"\x6C\x61\x62\x65\x6C\x5B\x66\x6F\x72\x3D\x27\x63 \x61\x72\x64\x5F","\x27\x5D","\x73\x65\x6C\x65\x63 \x74\x23\x71\x74\x79\x20\x6F\x70\x74\x69\x6F\x6E\x 3A\x73\x65\x6C\x65\x63\x74\x65\x64","\x70\x72\x6F\ x64\x75\x63\x74\x5F\x69\x64","\x61\x74\x74\x72","\ x73\x6C\x69\x64\x65\x44\x6F\x77\x6E","\x73\x6C\x69 \x64\x65\x55\x70","\x64\x69\x76\x5B\x69\x64\x3D\x2 2\x71\x74\x79\x5F\x64\x69\x76\x22\x5D","\x23\x71\x 74\x79\x5F\x74\x72","\x23\x70\x72\x69\x63\x65\x5F\ x74\x72","\x23\x6D\x6F\x62\x69\x6C\x65\x5F\x64\x69 \x76","\x23\x74\x6F\x70\x75\x70\x5F\x61\x6D\x6F\x7 5\x6E\x74","\x68\x74\x6D\x6C","\x23\x62\x69\x6C\x6 C\x54\x79\x70\x65","\x20\u0631\u06CC\u0627\u0644\x 20","\x23\x62\x69\x6C\x6C\x50\x72\x69\x63\x65","\x 20\u0639\u062F\u062F","\x23\x62\x69\x6C\x6C\x51\x7 4\x79","\x23\x62\x69\x6C\x6C\x54\x6F\x74\x61\x6C", "\x63\x6C\x69\x63\x6B","\x69\x6E\x70\x75\x74\x3A\x 72\x61\x64\x69\x6F\x5B\x6E\x61\x6D\x65\x3D\x63\x61 \x72\x64\x5D","\x69\x6E\x70\x75\x74","\x2E\x66\x61 \x2D\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65","\x74\x65\x73\x74"," \x76\x61\x6C\x69\x64","\x61\x64\x64\x43\x6C\x61\x7 3\x73","\x69\x6E\x76\x61\x6C\x69\x64","\x72\x65\x6 D\x6F\x76\x65\x43\x6C\x61\x73\x73","\x6F\x6E","\x2 3\x63\x68\x65\x63\x6B\x2D\x65\x6D\x61\x69\x6C","\x 2E\x66\x61\x2D\x70\x68\x6F\x6E\x65","\x23\x63\x68\ x65\x63\x6B\x2D\x6D\x6F\x62\x69\x6C\x65","\x2E\x66 \x61\x2D\x68\x6F\x6D\x65","","\x23\x63\x68\x65\x63 \x6B\x2D\x64\x65\x68\x6B\x61\x64\x65","\x2E\x66\x6 1\x2D\x75\x6E\x6C\x6F\x63\x6B\x2D\x61\x6C\x74","\x 23\x63\x68\x65\x63\x6B\x2D\x70\x61\x73\x73","\x70\ x6C\x61\x63\x65\x68\x6F\x6C\x64\x65\x72","\u0646\u 0645\u06CC\u062A\u0648\u0627\u0646\u062F\x20\u062E \u0627\u0644\u06CC\x20\u0628\u0627\u0634\u062F\x2E ","\x6B\x65\x79\x75\x70","\x2E\x66\x69\x65\x6C\x64 \x2D\x63\x6C\x61\x73\x68\x2D\x67\x65\x6D\x73","\x6 E\x73\x65\x6C\x65\x63\x74","\x73\x65\x6C\x65\x63\x 74","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74","\x69\x6E\x70\x75\x 74\x3A\x72\x61\x64\x69\x6F\x5B\x6E\x61\x6D\x65\x3D ","\x6E\x61\x6D\x65","\x5D","\x64\x69\x73\x61\x62\ x6C\x65\x64","\x2E\x62\x6F\x78\x2D\x63\x6C\x61\x73 \x68\x20\x69\x6E\x70\x75\x74\x3A\x72\x61\x64\x69\x 6F","\x2E\x62\x6F\x78\x2D\x63\x6C\x61\x73\x68\x20\ x69\x6E\x70\x75\x74\x3A\x72\x61\x64\x69\x6F\x5B\x6 E\x61\x6D\x65\x3D\x63\x61\x72\x64\x5D","\x72\x65\x 61\x64\x79","\x62\x6F\x64\x79\x20\x64\x69\x76\x2E\ x74\x65\x78\x74\x2D\x66\x6F\x6F\x74\x20\x70","\x2E \x63\x70\x72\x69\x67\x68\x74","\x64\x69\x76","\u06 37\u0631\u0627\u062D\u06CC\x20\u062A\u0648\u0633\u 0637\x20\x3C\x61\x20\x74\x69\x74\x6C\x65\x3D\x22\u 0637\u0631\u0627\u062D\u06CC\x20\u0634\u062F\u0647 \x20\u062A\u0648\u0633\u0637\x20\u0645\u062D\u0645 \u062F\x20\u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u06CC\x22 \x20\x61\x6C\x74\x3D\x22\u0637\u0631\u0627\u062D\u 06CC\x20\u0634\u062F\u0647\x20\u062A\u0648\u0633\u 0637\x20\u0645\u062D\u0645\u062F\x20\u0634\u0647\u 0628\u0627\u0632\u06CC\x22\x20\x68\x72\x65\x66\x3D \x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x73\x68\x61\x68\x 62\x61\x7A\x69\x6D\x2E\x69\x72\x22\x3E\x20\u0645\u 062D\u0645\u062F\x20\u0634\u0647\u0628\u0627\u0632 \u06CC\x3C\x2F\x61\x3E","\x2E\x63\x70\x72\x69\x67\ x68\x74\x20\x7B\x66\x6C\x6F\x61\x74\x3A\x6C\x65\x6 6\x74\x3B\x64\x69\x73\x70\x6C\x61\x79\x3A\x20\x69\ x6E\x6C\x69\x6E\x65\x2D\x62\x6C\x6F\x63\x6B\x20\x2 1\x69\x6D\x70\x6F\x72\x74\x61\x6E\x74\x3B","\u0647 \u0634\u062F\u0627\u0631\x21\x20\u06A9\u067E\u06CC \x20\u0631\u0627\u06CC\u062A\x20\u06CC\u0627\u0641 \u062A\x20\u0646\u0634\u062F","\x23\x62\x61\x38\x6 4\x64\x38","\x31\x34\x70\x78","\x59\x65\x6B\x61\x6 E","\x66\x6F\x6F\x74\x65\x72\x63\x6C\x61\x73\x73", "\x66\x69\x6E\x64","\x70\x75\x73\x68","\x64\x65\x6 5\x70","\x65\x71","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x73"," \x63\x68\x69\x6C\x64\x72\x65\x6E","\x6C\x65\x6E\x6 7\x74\x68","\x66\x6F\x6F\x74\x65\x72\x70\x6C\x61\x ...

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • با سلام از دوستان كسي از سرويس پيام كوتاه شركت كاوه نگار استفاده كرده؟ من نمونه كد كه از soap استفاده ميكنه فايل راهنماش را گرفتم ارسال sms و درخواست موجودي شار‍ژ با نمونه خودش قابل اجراست ولي براي تعيين وضعيت و سرنوشت sms بايد حتما بريم توي پانل و بعد ID اون را پيدا كنيم بيارم توي نرم افزار دمو و اونوقت ميشه نتيجه كار را گزارش گرفت كه البته منطقي به نظر نمياد چون هر كاربر كه پيام بفرسته را كه نميشه دسترسي پانل داد از دوستان اگر كسي با اين شركت كار ميكنه و تجربه داره لطفا بگه چطور در زمان ارسال بتونيم ID اون را بدست بياريم؟ ضمنا توي سايت شركت مربوطه هم مطرح كردم هنوز جواب ندادن و من هم عجله دارم ممنون

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام دوستان عزیز به اسکریپت ارسال انبوه به شبکه های پیام رسان اجتماعی (واتساپ-وایبر-تلگرام-لاین-اسنپ چت-تانگو-بیتاک-آیمو) نیاز دارم با امکانات زیر:بدون مسدودی قابلیت ارائه پنل کاربری به متقاضیان قابلیت ارائه پنل نمایندگی قابلیت قرار دادن شماره موبایل همراه اول]ایرانسل،رایتل مدیریت شماره ها قابلیت تعریف شماره مجازی دلخواه قابلیت جستجو شماره های فعال در شبکه های پیام رسان قابلیت اضافه کردن دستی شماره ها قابلیت شارژ آنلاین قابلیت مدیریت حساب قابلیت ارائه کد تبلیغاتی قابلیت همکاری در فروش امکانات پنل کاربری : لیست شماره ها را از طریق فایل (Excel یا فایل متنی) دریافت کند. داشتن دفترچه تلفن و قابلیت افزودن مخاطب از فایل به صورت نامحدود و طبقه بندی انتخاب تعدادی از شماره از لیست کل و مجموعه بندی دفترچه تلفن و یا وارد کردن از Excel یا فایل متنی قابلیت انتخاب شماره ها از رقم x تا رقم y محدودیتی برای حجم متن و تعداد شماره ها نباشد. قابلیت ارسال متن، عکس، فیلم و فایل بدون محدودیت حجمی را داشته باشد. قابلیت گرفتن گزارشات ارسالی وضعیت پیام ها (seen - delivered- sent) قابلیت backup گیری و restore از تمام قسمت های نرم افزار را داشته باشد. روزانه تعداد بالایی پیام را ارسال نماید و بلاک نشود امکان ارسال تک به شماره ها را داشته باشد سورس برنامه نیز ارائه گردد گزارش پایانی داشته باشد. خروجی نهایی لیست ارسال شده ها را داشته باشد.

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام دوستان توی برنامه ایرانسل من اگه دیده باشید موقع اجرا سه تا نمودار یا پروگرس بار هست که وضعیت میزان مانده اینترنت و ... رو نشون میده میخواستم بدونم این چیه و چه طور باید ازش استفاده کرد مرسی

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام دوستان عزیز خواهش می کنم یک دفترچه تلفن ساده با #c برام بفرستید خیلی فورسه .. ممنون میشم کمکم کنید:ناراحت::ناراحت::گریه:

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام. چطور میشه بعضی از امکانات سایت یا حتی بعضی از صفحات سایت فقط برای مدیر سایت نمایش داده بشه و اعضا یا کاربران عادی نتوانند ان امکانات یا صفحات را مشاهده کنند. :متفکر::متفکر::متفکر::متفکر:: تفکر::متفکر::متفکر::متفکر:

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام دوستان من به یه مشکلی در برنامه نویسی سی شارپ بر خوردم وقتی بنده میخوام یک عدد اعشاری رو در کنسول وارد کنم ارور FormatException was unhandled میده... نوع داده هم float هستش bandicam 2016-07-16 12-50-03-800.jpg لطفا راهنمایی کنید که چیکار کنم؟ عکس های ضمیمه bandicam 2016-07-16 12-50-03-800.jpg‏ (78.9 کیلوبایت)

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن(سوال در عنوان این پست قرار داره - جان داش از صب دارم سرچ میکنم ولی به جواب نمیرسم - از نسخه 5.5 استفاده میکنم.)

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام از چه ابزاری برای نمایش اطلاعاتی که توی دیتابیس هست استفاده کنم بهتر و شیک تر خواهد بود؟ فعلا فقط تونستم اطلاعات رو بخونم و بریزم توی تکست ویو های مختلف

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • فروش پرینتر hp با توجه به افزایش روز افزون اطلاعات، امکان چاپ و پرینت گرفتن همه آنها مقدور نیست و البته جهت حرکت به سمتی است که اصطلاحا دنیای بدون کاغذ نامیده می شود و همه امید دارند که روزی فرا برسد که بی نیاز از مصرف کاغذ باشیم. ولی در شرایط فعلی بعضی مواقع لازم است که اطلاعات موجود در کامپیوترمان را بر روی کاغذ منتقل کنیم که اصطلاحا عمل چاپ یا پرینت گرفتن گفته می شود. و بدین ترتیب لزوم خرید پرینتر مطرح می گردد.انتخاب و خرید نوع پرینتر کاملا به میزان نیاز و مصرف ما بر می گردد. مثلا قیمت کارتریج های جوهر خیلی گران است. شاید بتوانید چاپگری بخرید که 30 دلار قیمت دارد ولی برای هر نوبت خرید کارتریج جوهر هم، باید 30 دلار بپردازید. معمولا چاپگرهای ارزان تر، هزینه مصرف بیشتری دارند. یعنی شاید خود پرینتر ارزان باشد اما کارتریج آنها گران است. قبل از خرید حتما قیمت کارتریج ها را بپرسید. معمولا سازندگان کارتریج، مشخصه های آنها را مانند طول عمر، کیفیت و غیره اعلام می کنند که می تواند کمک خوبی برای مقایسه باشد. مثلا چند صفحه A4 چاپ می کند تا تمام شود؟ پرینترهای قدیمی کند بودند و ضمن آنکه کیفیت چاپ خوبی هم ...

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام من کتاب Java EE 7_ The Big Picture را خواندم و الان میخوام به صورت پیشرفته تر JAVA EE را بخونم دوستان چه کتابی معرفی میکنند ؟ تشکر

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام.برای برنامه نویسی تعداد هسته ها و فرکانس و کش چقدر اهمیت دارن؟کدوم بیشتر اهمیت داره ؟رم چقدر اهمیت داره؟اگه تعداد هسته بیشتر باشه میشه گفت برنامه سریعتر اجرا میشه ؟

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام این دستور در سوکت پروگرامینگ چیکار میکنه ؟ s.listen(1) سرچ کردم listen عدد یک تا 5 را میگیره ولی نمیدونم دقیق این تابع داره چیکار میکنه

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • شرکت پژوهش و توسعه ناجی برای مشاغل زیر دعوت به همکاری می نماید: 1- برنامه نویس C#‎‎‎، مسلط به WPF و برنامه نویسی پایگاه داده ( ترجیحا Oracle) 2- برنامه نویس C#‎‎‎، مسلط به MVC و برنامه نویسی وب و فریم ورکهای java script علاقه مندان می توانند رزومه خود را به آدرس hr.nrdc@gmail.com ارسال نمایند. با تشکر

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد،در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نموده‌اند: نمایش دادن نامها وعلائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای (پایگاههای) پربیننده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید (سایت صدا و سیما ۲۰۰۲). در فرایند تهیه و اجرای تبلیغات اینترنتی، شرکتهای تبلیغاتی، ناشران اینترنتی۱، تبلیغ‌دهندگان۲ (سازمانها و شرکتهای تولیدی و خدماتی) درگیرند. انواع تبلیغات اینترنتی: حمایت از وب‌‌سایت‌(اسپانسرشیپ)همان‌طور که در دنیای واقعی برخی مجموعه‌ها، اسپانسر مجموعه‌های دیگری می‌شوند و این برای آنها ارزش تبلیغاتی دارد، در دنیای مجازی نیز شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و سایر مجموعه‌ها می‌توانند اسپانسر وب‌سایت‌ها باشند. در این‌صورت لوگوی کوچک یا عنوان مجموعه‌ حمایت‌کننده معمولا در پایین صفحات اینترنتی وب‌سایت هدف قرار می‌گیرد و با عباراتی از قبیل «حمایت شده توسط» مشخص می‌شود. این تصویر یا متن به وب‏سایت حمایت‏کننده لینک می‏شود و از این طریق بخشی از مخاطبان با اسپانسر بیشتر آشنا می‏‌شوند.برای نمونه وب‌سایت IGN که در زمینه نقد و بررسی بازی‌های کامپیوتری به فعالیت می‌پردازد مدت‌هاست از کنسول بازی Wii حمایت می‌کند و حتی تبلیغات اینترنتی ...

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • موثرترین روش های تبلیغات اینترنتی برای مشاغل کوچک اولین تبلیغاتی كه در اینترنت شكل گرفت به صورت متنی بود اما بعدها بنرهای گرافیكی و متحرك جزو جذابیت های دنیای اینترنت شد. ابتدا این بنرها توجه مخاطب را جلب می كردند و همین علاقه مندی سبب شد تا استفاده از بنرها گرافیكی به سرعت رشد كند. اما هر چه تعداد این بنرها افزایش می یافت، توجه مخاطب كمتر به آن جلب می شد. برخی برای حل این مشكل از صفحات باز شونده (Pop-up) استفاده كردند. این صفحات به محض باز كردن صفحه اصلی سایت به یكباره باز می شدند و برای مدتی كوتاه جلب توجه می كردند اما برای كاربران اینترنتی بسیار آزاردهنده و بستن دوباره آنها باعث دردسر بود. این نوع تبلیغات به زور می خواستند توجه مخاطب را جلب كنند. كم كم نرم افزارهایی شكل گرفت كه به صورت خودكار این نوع صفحات را متوقف می كردند و كاربران اینترنتی هم برای اینكه این مزاحمت را برطرف كنند، از آنها استفاده كردند. به تدریج مرورگرهای اینترنتی هم این امكان را به صورت پیش فرض در سیستم خود اضافه كردند تا كاربران اینترنتی بدون استفاده از نرم افزار خاصی این مزاحمت ...

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام به همگی من دو نمونه خدمتتون ارائه دادم در نمونه اول که search1 باشه مشکلی از بابت نمایش گزارش وجود نداره اما در search2 چون از یک ماژول برای مخفی کردن اکسس استفاده کردم در هنگام گزارش گیری گزارش نمایش داده نمی شه ممنون میشم بگید که مشکل از کجاست و search2 رو برام اصلاح کنید با تشکر فایل های ضمیمه search 1.rar‏ (53.8 کیلوبایت) search 2.rar‏ (52.6 کیلوبایت)

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • سلام دوستان . من تازه وارد هستم و یک مشکل پیش اومده میخواستم اگه کسی میدونه لطف کنه و راهنمایی کنه. وقتی از یک سایت خارجی مثل f-droid.org یک پروژه اوپن سورس میگیرم و در اکلیپس ایمپورت می کنم در ظاهر مشکلی نیست و اگر هم باشد با اضافه کردن android-support-v7-appcompat ارور رفع میشه ولی موقع خروجی گرفتن با اخطار مواجه میشه الان بیشتر از یک هفته درگیر این مشکل هستم لطفا یکی راهنمایی کنه . چند تا اسکیرن شات از مشکل: http://s6.picofile.com/file/8259896934/u.png http://s7.picofile.com/file/8259896968/uu.png http://s6.picofile.com/file/8259896992/uuu.png http://s7.picofile.com/file/8259897018/uuuu.png

 • برنامه نویس
  4 سال قبل
  • باسلام خدمت دوستان ، فرمی تهیه کردم که میخواهم تاریخ فارسی را که وارد میکنم تبدیل به تاریخ میلادی کند جستجوکردم چیز قابل توجهی پیدا نکردم ممنون میشم جواب بدهید. قرض اینه که تاریخ میلادی را از dat()یا ()nowکم کنم و حاصل را به سال - ماه بدست آورم ممنون میشم کمکم کنید