• برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام به دوستان فرض کنید که مرورگر پیش فرض باز هست و یک صفحه وب رو نمایش میده حالا من میخوام از طریق دلفی ، با فشردن یک دکمه ، هم آدرس صفحه و هم عنوان اون رو به دست بیارم . کدهای زیر رو پیدا کردم اما برای IE هستش من میخوام روی مرورگر پیش فرض و مخصوصا گوگل کروم این کار رو انجام بدم function GetURL_IE: string; var hIeWindow, hWorkerA, hToolbar, hComboBoxEx, hComboBox, hEdit: hWnd; Buffer: array[0..255] of Char; begin hIeWindow := FindWindow('IEFrame', nil); if hIeWindow 0 then begin hWorkerA := FindWindowEx(hIeWindow, 0, 'WorkerA', nil); hToolbar := FindWindowEx(hWorkerA, 0, 'RebarWindow32', nil); hComboBoxEx := FindWindowEx(hToolbar, 0, 'ComboBoxex32', nil); hComboBox := FindWindowEx(hComboBoxEx, 0, 'ComboBox', nil); hEdit := FindWindowEx(hComboBox, 0, 'Edit', nil); Sendmessage (hEdit, WM_GETTEXT, Length(Buffer), Longint(@Buffer)); Result := String(Buffer); end else Result := ''; end; function GetCaption_IE: string; var hIeWindow: hWnd; Buffer: array[0..255] of Char; begin hIeWindow := FindWindow('IEFrame', nil); if hIeWindow 0 then begin Sendmessage (hIeWindow, WM_GETTEXT, Length(Buffer), Longint(@Buffer)); Result := String(Buffer); end else ...

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام من می خواهم با دستور یک فایل word اگر نیست ایجاد و اگر هست باز کنم و درون آن یکسری اطلاعات وارد کنم و ذخیره کنم و بعد نشان دهم من یک متن هدر صفحه می خواهم بزارم و با فونت و رنگ خاص و در خط اول و دوم صفه هم یک سری اطلاعات بزنم از Wordapplication و WordDocument فکر کنم می شود استفاده کرد اما من هر کاری کردم نتوانستم ممنون می شوم راهنمایی بفرمایئد

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • با چه روش هایی می توان بعد از قطع ارتباط با دیتابیس اطلاعات رو به کاربر نمایش داد و اجازه داد روی آن فیلتر،جستجو و حتی حذف و ویرایش داشته باشد (Offline) و بعد در نهایت اطلاعات تغییر یافته به صورت گروهی به دیتابیس ارسال گردد (دلفی 7)

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام به همگی دوستان من ActiveX ادب اکروبات رو توی دلفی نصب کردم و ازش استفاده میکنم لود کردن فایل هم خیلی راحت و ساده انجام میده اما وقتی فایل PDF رو لود میکنم ، یکسری از امکانات برنامه اکروبات غیر فعال هستش مثل تصویر زیر: 5.jpg چطوری میتونم این امکانات رو فعال کنم؟ عکس های ضمیمه 5.jpg‏ (91.1 کیلوبایت)

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام بزرگواران لطفا کمک کنید این یونیت مربوط به serialize کردن فرم هستش (ذخیره کردن فرم) اگه ۲ تا فرم داشته باشیم form1 و form2 و بخواهیم از طریق form۱ فرم ۲ رو ذخیره و بازیابی کنیم. چطور میتونیم از این یونیت استفاده کنیم؟ unit SettingsU; interface uses Classes; {$M+} type TCustomSettings = class public procedure LoadFromStream(const Stream: TStream) ; procedure LoadFromFile(const FileName: string) ; procedure SaveToStream(const Stream: TStream) ; procedure SaveToFile(const FileName: string) ; end; TSettings = class(TCustomSettings) private FPropertyString: string; FPropertyDate: TDateTime; FPropertyInt: Integer; published property PropertyInt: Integer read FPropertyInt write FPropertyInt; property PropertyString: string read FPropertyString write FPropertyString; property PropertyDate: TDateTime read FPropertyDate write FPropertyDate; end; var Settings: TSettings; implementation uses TypInfo, Sysutils; { TSettings } procedure TCustomSettings.LoadFromFile(const FileName: string) ; var Stream: TStream; begin Stream := TFileStream.Create(FileName, fmOpenRead or fmShareDenyWrite) ; try LoadFromStream(Stream) ; finally ...

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام یه بازی جدید اومده که اصالتا مال موبایل بوده!اسمش Subway Surf هستش. چپ و راست رفتن و پرش و از زیر رفتنش با درگ ماوسه. میخواستم درگ ماوس رو شبیه سازی کنم اما موفق نشدم: .. private { Private declarations } Procedure WMHotkey( Var msg: TWMHotkey );message WM_HOTKEY; procedure MDrag(X, Y: Integer); .. procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin RegisterHotkey (Handle, 1, MOD_Control, Ord('A')); RegisterHotkey (Handle, 2, MOD_Control, Ord('W')); RegisterHotkey (Handle, 3, MOD_Control, Ord('D')); RegisterHotkey (Handle, 4, MOD_Control, Ord('S')); end; ... procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); begin UnRegisterHotkey( Handle, 1 ) ; UnRegisterHotkey( Handle, 2 ) ; UnRegisterHotkey( Handle, 3 ) ; UnRegisterHotkey( Handle, 4 ) ; end; procedure TForm1.MDrag(X,Y:Integer); Var St:Word; begin St:=30000; Application.ProcessMessages; Mouse_Event(MOUSEEVENTF_ABSOLUTE or MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,St, St,0,0) ; Mouse_Event(MOUSEEVENTF_ABSOLUTE or MOUSEEVENTF_MOVE,St+X*10000,St+Y*10000,0,0); Mouse_Event(MOUSEEVENTF_ABSOLUTE or OUSEEVENTF_LEFTUp,St+X*10000,St+Y*10000,0,0); Application.ProcessMessages; end; Function WindowClassName(H:THandle):String; Var aName:array [0..255] of char; begin GetClassName(H,aName, 256); Result:=aName; end; Function WindowCaption(H:THandle):String; Var aText:array [0..255] of char; begin SendMessage(H, WM_GETTEXT, SizeOf(aText), integer(@aText)) ; Result:=aText; end; Procedure TForm1.WMHotkey( Var msg: TWMHotkey ) ; Var R:TRect; Begin label1.Caption:=WindowCaption(WindowfromPoint(Poin t(500,500)))+intToStr(msg.hotkey); // if WindowCaption(WindowfromPoint(Point(500,500))) // <>'Subway Surfe' then // exit; Case msg.hotkey of 1://Left MDrag(-1,0); 2://Up MDrag(0,-1); ...

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام به همه دوستان دوستان اگه کسی در زمینه طراحی محیطی شبیه ورد یا صفحه وب که دارای قابلیت های زیر باشه تجربه ای داره مارو راهنمایی کنه ممنون میشم امکان وارد (تایپ) کردن متون با رنگهای متفاوت و قابلیت پاراگراف بندی باشهامکان ذخیره و بازیابی شدن (با حفظ قالب )داشته باشه ..... در ضمن دوستان اگه ذکر کنند چه کامپوننتهایی همچین امکاناتی داره ممنون میشم

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام و خسته نباشید اگه کسی اطلاعاتی درمورد activex ها داره ممنون میشم دراختیارم بذاره اینکه اصلا چی هست و به چه دردی میخوره و یه چندتا مثال ساده و اگه میشه خیلی ساده یه active x ساختن رو بهم اموزش بده من اگه درست فهمیده باشم activex مجموعه ای از کامپوننت ها تو زبان دلفی هستش ک میاد یه جا جمع میشه و یه کاری رو برا ما انجام میده ممنون میشم کسی واسم توضیح بده در حد ابتدایی

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام دوستان بنده نیاز دارم تابعی بنویسم که یک شی ویژوال را گرفته و با توجه به درصدی که میگیرد سایز آن شی را تغییر داده و موقعیت آن را عوض کند. برای مثال بنده یک باتن به تابع معرفی می کنم و عدد 5. تابع سایز باتن را ضبدر 5 میکند و موقعیت آن را 5 واحد افزایش میدهد. حالا فرض کنید این باتن یک تکس باکس یا پنل یا هر عضو ویژوال دیگه باشه. سوالم اینه که چه کلاس مشترکی بین این اشیا هست که 4 خاصیت left top width height را داشته باشد و من بتونم ازش استفاده کنم با تشکر:قلب:

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام خدمت تمامی اساتید و دوستان من چند روزی هست که می خوام برنامه ای بنویسم که در اون فایل های PDF رو به عنوان ورودی دریافت کنه و در خروجی تمامی متن های تکست اون رو در یک فایل متنی ذخیره کنه من تا الان چند تا کامپوننت و کد رو چک کردم اما جواب دلخواهم رو نگرفتم . من از XE6 استفاده می کنم و کدی برای دلفی 7 پیدا کردم که در همین سایت موجوده اما با دلفی XE6 مشکل داره و کار نمی کنه من کامپوننت های Gnostice eDocEngine VCL Pro v4.0.0.487 D6-XE7 FS Debenu Quick PDF Library PDFtoolkit VCL و چند تای دیگه رو اما جوابی که می خواستم رو نگرفتم اما برنامه ای رو تو نت دیدم که دققا کاری رو که قصد داشتم رو انجام می ده که اسمش e-PDF To Text Converter v2.1 هست حالا از دوستان درخواست دارم منو راهنمایی کنن که چطور بتونم به مقصودم برسم با تشکر عضو کوچک انجمن برنامه نویس علی غلامی

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام به همه اساتید من مشخصات یه فرم رو توی یک فایل تکست ذخیره کردم object Mainform: TMainform Left = 75 Top = 75 Caption = 'newform' ClientHeight = 380 ClientWidth = 658 Color = clBtnFace DragMode = dmAutomatic Font.Charset = DEFAULT_CHARSET Font.Color = clWindowText Font.Height = -11 Font.Name = 'Tahoma' .... وقتی که میخوام فرم رو دوباره از روی این مشخصات بازسازی کنم خطای class TMainform not found رومیده اساتید لطفا راهنمایی کنند کلاس فرم رو کجا تعریف کنم هرچی جستجو کردم و ... به نتیجه ای نرسیدم:گریه: در ضمن ایا فرمی که تو برنامه تعریف شده ولی هنوز فراخوانی نشده رو میشه با این روش با تظیمات قبلی خودش (که توسط کاربر ذخیره شده) بازسازی کرد.

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • با سلام سایت http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15 که مربوط به بورس است با TWebBrowser باز نمیشود و هیچ پیغام خطایی نیز نمیدهد در حالیکه با کلیه بروزرها براحتی کار میکند دوستان ممنون میشوم راهمائی کنید

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • دوستان سلام بنده eurekalog دانلود کردم و نصب کردم اما منو یا آیکون اون در دلفی برای من نیومده.گویا دلفی رو نشناخته چکار کنم؟ دلفی من در درایو f نصب شده.آیا ربطی بهم دارن ؟ لطفا راهنمایی بفرماید

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام دوستان تصاویر را نگاه کنید وقتی من فرم را باز می کنم سایز فونت که دادم و نوع فونت صحیح نمایش داده میشود . ولی وقتی روی یک منو برای انجام کاری کلیک می کنم نام فونت های EditBox و منو ها تغییر می کند و در هم برهم می شود parant font را نیز غیر فعال کردم مشکل از کجاست تصاویر به ترتیب می باشد 1.jpg 2.jpg 4.jpg 3.jpg عکس های ضمیمه 1.jpg‏ (41.1 کیلوبایت) 2.jpg‏ (42.0 کیلوبایت) 3.jpg‏ (12.5 کیلوبایت) 4.jpg‏ (34.2 کیلوبایت)

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • آیا راهی هست که کرسر را به یک سطر و ستون مشخص در dbgrid برد ؟مثلا به سطر 2 و ستون 3 از dbgrid . برای ستون راه هست مثل dbgrid1.selectindex:=1; راه برای بردن کرسر به سطرمشخص؟

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • با سلام خدمت همگی دوستان برنامه نویس در راد استودیو (دلفی یا سی بیلدر) وقتی حین اجرا برنامه صفحه کلید را فارسی می کنیم، صفحه کلید فارسی می‌شود ولی شکل کرسر (Caret) تغییر نمی‌کند. یعنی اگر در ابتدا صفحه کلید انگلیسی باشد کرسر به صورت پرچم چپ به راست است. با فارسی کردن صفحه کلید باید کرسر راست به چپ شود ولی نمی‌شود در حالی که صفحه کلید فارسی شده است. این مشکل در نسخه‌های قبلی دلفی و سی بیلدر وجود نداشت. من از RAD Studio XE و ویندوز سون استفاده می کنم. ولی در RAD Studio XE6 هم امتحان کردم این مشکل برطرف نشده بود. آیا دوستان در این زمینه نظری دارند؟ ممنون می‌شوم راهنمایی کنید. با تشکر.

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • با سلام دوستان خیلی گشتم توی سایت ولی مطلبی پیدا نکردم مشکل من توی دریافت پیامک های بلند توی Kylix هست پیام های بلند رو یکجا دریافت نمیکنه . آیا راهی داره برای اصلاح ؟ خواهشا راهنمایی بفرمائید . ممنون

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام به همه اساتید حرفه ای چطوری میتونیم در پرینترهایی که قابلیت چاپ دوطرفه را دارن پرینت دو طرفه انجام بدیم. البته در صورت امکان بدون استفاده از ابزار های گزارش گیری.

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • سلام دوستان میخوام یه برنامه بنویسم که دو عدد از ورودی (edit.text) بگیره و با استفاده از جمع، این دو عدد را ضرب کرد و در ادیت.تکست 3 نمایش بده. من این کد رو از یه کد به زبان سی تبدیل کردم ولی تو دلفی خطا میده!! var num1:integer; num2:integer; num1:=strtoint(edit1.text); num2:=strtoint(edit2.text); Function zarb(num1,num2:integer):integer var mult:integer; Begin If num2 = 1 then return num1; mult:=(num1+zarb(num1,num2-1)); return mult; End; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin edit3.text:=inttostr(mult); end;

 • برنامه نویس
  6 سال قبل
  • با سلام به همه دوستان اساتید چطور میتونم در یک Label مانند edit مستقیم متنی را تایپ یا ویرایش کنم ?