• سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک text-in-body-effect. در این جلسه می پرداریم بررسی نحوه ایجاد دایره های تو در تو با رعایت فاصله از تمام جهات نحوه کپی گرفتن از اشیا با زاویه چرخش یکسان بررسی و معرفی ابزار Envelope Distort->Make With Mesh بررسی و معرفی افکت Routhen … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 14) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک splash-effect. در این جلسه می پرداریم به : نحوه کپی گرفتن از اشیا بصورت متوالی نحوه نمایش بخش های مشترک دو شی توسط ابزار Intersect و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل اول جلسه سیزدهم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s1-part13-splash-effect.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 13) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک splash-effect. در این جلسه می پرداریم به : نحوه کپی گرفتن از اشیا بصورت متوالی نحوه نمایش بخش های مشترک دو شی توسط ابزار Intersect و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل اول جلسه سیزدهم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s1-part13-splash-effect.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 13) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک neon-effect. در این جلسه می پرداریم به :   پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل اول جلسه دوازدهم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s1-part12-neon-effect.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان دوره)پرسش و پاسخ : بخش نظرات این مطلب مخصوص شماست. اگر در مورد این جلسه سوالی دارید … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 12) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه یازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک clipping mask effect. در این جلسه می پرداریم به : معرفی مرجع دانلود فونت های فارسی بررسی و کاربرد ابزار Place بررسی و کاربرد ابزار Artboard نحوه ویراش و اصلاح فونت های فارسی بررسی و کاربرد ابزار Clipping Mask بررسی و کاربرد … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 11) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک 3D text with extra feature ... در این جلسه می پرداریم به : بررسی و کاربرد ابزار 3D->Rorate بررسی و کاربرد ابزار Expand Appearance بررسی تکنیک ایجاد بعد توسط خطای دید و با استفاده از تکه رنگ های مشابه بررسی و کاریرد ابزار Shape … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 10) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه نهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک double 3d text effect ... در این جلسه می پرداریم به : بررسی نحوه ویرایش فونت های چند تکه بررسی نحوه نورپردازی از جهات مختلف توسط ابزار  3D->Extrude &Bevel بررسی و کاربرد ابزار Flare و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 9) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه هشتم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک 3d effect with 3d tool blend effect ... در این جلسه می پرداریم به : بررسی نحوه تراز دو یا چند عنصر نسبت به یکدیگر توسط ابزار Align to Selection بررسی و کاربرد ابزار Pathfinder->Divide بررسی و کاربرد ابزار 3D->Extrude &Bevel نحوه اعمال … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 8) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه هفتم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک 3d text blend effect ... در این جلسه می پرداریم به : بررسی و کاربرد Blend Tool نحوه ایجاد بعد توسط ابزار Blend پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل اول جلسه هفتم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s1-part07-3d-text-blend-effect.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان دوره)پرسش و پاسخ … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 7) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه ششم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک  simple 3d text effect ... در این جلسه می پرداریم به : بررسی و کاربرد ابزار های پنل Character بررسی و کاربرد ابزارهای پنل Paragraph نحوه ایجاد سایه توسط آبجکت نحوه استفاده از Pen Tool برای رسم و متصل کردن آبجکت اصلی … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 6) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه پنجم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک reflect effect... در این جلسه می پرداریم به : بررسی و کاربرد ابزار gradient و نحوه تنظیم تابش gradient ایجاد شده با آن بررسی و کاربرد effect->Outer Glow بررسی و کاربرد ابزار clipping mask->make بررسی و کاربرد ابزار Reflect بررسی و … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 5) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه چهارم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک chocolate effect... در این جلسه می پرداریم به : بررسی و کاربرد ایزار Round corner بررسی و کاربرد Shape Properties بررسی و کاربرد ابزار ellipse بررسی و کاربرد ابزار convert point to smooth نحوه تغییر,جابجایی و ویرایش گره ها و کمان ها … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 4) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه سوم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک stroke effect... در این جلسه می پرداریم به :     پروژه این جلسه :   دانلود فایل های فصل اول جلسه سوم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s1-part03-stroke-effect.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان دوره)پرسش و پاسخ : بخش نظرات این مطلب مخصوص شماست. اگر در مورد این … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 3) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک MIX TEXT... در این جلسه می پرداریم به : بررسی و کاربرد ابزار create outlines بررسی و کابرد ابزار simplify بررسی و کاربرد ابزار isolate mode بررسی و کاربرد ابزار lock بررسی و کاربرد ابزار arrange نحوه ایجاد سایه برای اشیاء بررسی … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 2) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه اول از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک SKETCH... در این جلسه می پرداریم به :   دانلود فایل های فصل اول جلسه اول http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s1-part01-scatch-technic.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان دوره)پرسش و پاسخ : بخش نظرات این مطلب مخصوص شماست. اگر در مورد این جلسه سوالی دارید آنرا در بخش نظرات … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 1) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوم از فصل مقدماتی این دوره مروری خواهیم داشت بر پیشنیازهای این دوره برای شروع... در این جلسه می پرداریم به : از چه ورژنی استفاده کنیم؟ معرفی سایت های معتبر ارائه دهنده نرم افزار ایلوستریتور در وب فارسی آموزش نحوه نصب صحیح نرم افزار ایلوستریتور و کرک صحیح آن آموزش اعتماد سازی و … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل مقدماتی (جلسه 2) - پیشنیازها,نصب و مروری بر محیط نرم افزار سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • دانلود ها
  5 سال قبل
  • نرم‌افزار Illustrator به عنوانی برنامه ای با ابزارهای قدرتمند طراحی و ویرایش در زمینه تصاویر برداری (Vectors) شناخته می شود. قلم‌ موهای (Brush) متفاوت و همچنین افکت‌ها و فیلترهای زیبا و ابزار کنترل رنگ به همراه محیط سازگار با فتوشاپ و سایر محصولات ادوبی  در محیط کاری این نرم افزار قدرتمنذ یه چشم می خورند. […]

 • دانلود ها
  5 سال قبل
  • نرم افزار محبوب ادوبی ایلوستریتور سی سی، محیط طراحی وکتور مطابق با استانداردهای صنعتی برای طراحی مدیا را دارا می باشد. دیدگاه خلاقانه ی خود را با اشکال، رنگ ها، افکت ها و نوشته های گرافیکی این نرم افزار به تصویر بکشانید. با سرعت و انسجام هرچه بیشتر به کار بر روی فایل های سنگین […]