• سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دهم از فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک fox draw در این جلسه می پرداریم به: طراحی توسط ابزار Pen نحوه تقسیم بندی طرح و رنگ آمیزی آن و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل دوم جلسه دهم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s2-part10-fox-draw.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان دوره)پرسش و پاسخ : بخش نظرات … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه دهم) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه نهم از فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک txt melt در این جلسه می پرداریم به: معرفی و بررسی ابزار Corners و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل دوم جلسه نهم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s2-part09-txt-melt.mp4لینک دانلود فایل ویدیویی برای کاربران VIP در دسترس است . می توانید عضو VIP شوید . دوره … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه نهم) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه هشتم از فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک leaf logo در این جلسه می پرداریم به: نحوه چرخش عناصر حول محوری خاص و تکرار منظم آنها توسط ابزار Rotate نحوه تکرار عناصر بصورت منظم و زاویه یکسان حول محوری خاص و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل دوم جلسه هشتم … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هشتم) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه هفتم از فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک mixed shapes در این جلسه می پرداریم به: بررسی ابزار Line Segment برای ایجاد خطوط در زوایای مختلف نحوه ایجاد یک شی هندسی نامتعارف توسط ادغام احجام هندسی متعارف ... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل دوم جلسه هفتم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s2-part07-mixed-shapes.mp4دانلود فایل ویدیویی … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه هفتم) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه ششم از فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک txt logo در این جلسه می پرداریم به: معرفی و بررسی ابزار Split Into Grid کار با ابزار Shape Builder برای قطع قسمت هایی از اشیا و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل دوم جلسه ششم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s2-part06-txt-logo.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان دوره)پرسش و … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه ششم) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه پنجم از فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک bird pen logo در این جلسه می پرداریم به: معرفی و بررسی ابزار Eraser و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل دوم جلسه پنجم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s2-part05-bird-pen-logo.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان دوره)پرسش و پاسخ : بخش نظرات این مطلب مخصوص شماست. اگر در مورد … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه پنجم) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه چهارم از فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک sports logo در این جلسه می پرداریم به: نحوه تغییر نوع ساختار رنگ ها (RGB یا CMYK) در طول و یا انتهای پروژه ها معرفی و بررسی ابزار Divide Objects Below و... نکته : به اطلاع می رسانیم که مشکل صدای جلسه گذشته برطرف شد, لذا … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه چهارم) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوم از فصل سوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک chameleons logo در این جلسه می پرداریم به:   پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل دوم جلسه سوم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s2-part03-chameleons-logo.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان دوره)پرسش و پاسخ : بخش نظرات این مطلب مخصوص شماست. اگر در مورد این جلسه سوالی دارید آنرا در … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه سوم) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوم از فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک horse logo در این جلسه می پرداریم به: جداسازی اجزا خاص یک شی توسط ابزا line segment و Shape Builder شروع طراحی اجسام هندسی نامتعارف توسط ابزار Pen ایجاد حالت رد شدن اشیا در قسمت هایی خاص از رو و یا زیر یک یا چند … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه دوم) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه اول از فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک bird logo در این جلسه می پرداریم به: بررسی استفاده از اشکال تو در تو و احجام هندسی برای رسیدن به طرح دلخواه نحوه جداسازی بخش هاس مختلف و بسته چندین شی توسط ابزار Shape Builder توضیحاتی در مورد ابزار Multiply کار با ابزار … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (جلسه اول) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در مقدماتی فصل دوم دوره آموزشی ایلوستریتور نگاهی خواهیم داشت به اصول و مبانی طراحی لوگوها... در این جلسه می پرداریم به: اصول طراحی لوگوها تجزیه و تحلیل تعدادی از لوگوهای معتبر دنیا و... نکته : دانشجویان محترم, پیشنهاد می کنیم حتما قبل از شروع مباحث این فصل این جلسه رو به دقت مشاهده نمایید... دانلود … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل دوم (مقدمه) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه پانزدهم و پایانی فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک text with sunny background در این جلسه می پرداریم به: استفاده از ابزار offset path برای پر کردن پست متن توسط خود متن نحوه جداسازی ابزار ها از جعبه ابزار برای استفاده راحت از ابزار مورد نطر نحوه چرخاندن اشیا … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 15) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک text-in-body-effect. در این جلسه می پرداریم بررسی نحوه ایجاد دایره های تو در تو با رعایت فاصله از تمام جهات نحوه کپی گرفتن از اشیا با زاویه چرخش یکسان بررسی و معرفی ابزار Envelope Distort->Make With Mesh بررسی و معرفی افکت Routhen … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 14) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک splash-effect. در این جلسه می پرداریم به : نحوه کپی گرفتن از اشیا بصورت متوالی نحوه نمایش بخش های مشترک دو شی توسط ابزار Intersect و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل اول جلسه سیزدهم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s1-part13-splash-effect.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 13) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک splash-effect. در این جلسه می پرداریم به : نحوه کپی گرفتن از اشیا بصورت متوالی نحوه نمایش بخش های مشترک دو شی توسط ابزار Intersect و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل اول جلسه سیزدهم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s1-part13-splash-effect.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 13) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دوازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک neon-effect. در این جلسه می پرداریم به :   پروژه این جلسه : دانلود فایل های فصل اول جلسه دوازدهم http://up.7learn.com/v/illustrator/7learn-ia-s1-part12-neon-effect.mp4دانلود فایل ویدیویی (مخصوص دانشجویان دوره)پرسش و پاسخ : بخش نظرات این مطلب مخصوص شماست. اگر در مورد این جلسه سوالی دارید … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 12) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه یازدهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک clipping mask effect. در این جلسه می پرداریم به : معرفی مرجع دانلود فونت های فارسی بررسی و کاربرد ابزار Place بررسی و کاربرد ابزار Artboard نحوه ویراش و اصلاح فونت های فارسی بررسی و کاربرد ابزار Clipping Mask بررسی و کاربرد … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 11) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه دهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک 3D text with extra feature ... در این جلسه می پرداریم به : بررسی و کاربرد ابزار 3D->Rorate بررسی و کاربرد ابزار Expand Appearance بررسی تکنیک ایجاد بعد توسط خطای دید و با استفاده از تکه رنگ های مشابه بررسی و کاریرد ابزار Shape … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 10) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه نهم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک double 3d text effect ... در این جلسه می پرداریم به : بررسی نحوه ویرایش فونت های چند تکه بررسی نحوه نورپردازی از جهات مختلف توسط ابزار  3D->Extrude &Bevel بررسی و کاربرد ابزار Flare و... پروژه این جلسه : دانلود فایل های … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 9) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

 • سون لرن
  4 سال قبل
  • در جلسه هشتم از فصل اول دوره آموزشی ایلوستریتور می پردازیم به بررسی تکنیک 3d effect with 3d tool blend effect ... در این جلسه می پرداریم به : بررسی نحوه تراز دو یا چند عنصر نسبت به یکدیگر توسط ابزار Align to Selection بررسی و کاربرد ابزار Pathfinder->Divide بررسی و کاربرد ابزار 3D->Extrude &Bevel نحوه اعمال … دوره مجازی ایلوستریتور - فصل اول (جلسه 8) سون لرن • آموزش طراحی وب و جاوا اسکریپت ، HTML ، CSS و PHP

12