ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.net
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
.org
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.info
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.biz
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
265,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.name
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.asia
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.tel
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.me
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.mobi
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.tv
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.co
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.in
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.cc
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.de
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.eu
35,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.pro
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.us
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains