ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com hot!
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.net
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.org
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.info
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
.biz
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ایران
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.name
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.asia
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.tel
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.me
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.mobi
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.tv
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
.co
114,000 تومان
1 سال
114,000 تومان
1 سال
114,000 تومان
1 سال
.in
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.cc
79,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
.de
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.eu
27,500 تومان
1 سال
27,500 تومان
1 سال
27,500 تومان
1 سال
.pro
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.us
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains